Register
Register

Players

Here are the Japanese ATP Fantasy Tennis Players

Rank Points
11 2,910 Nishikori, Kei
69 773 Daniel, Taro
96 595 Nishioka, Yoshihito
143 410 Sugita, Yuichi
173 326 Ito, Tatsuma
184 296 Soeda, Go
187 290 Moriya, Hiroki
226 214 Uchyama, Yasutaka
233 228 Santillan, Akira
272 188 Watanuki, Yosuke
441 92 Takeuchi, Kento